Təhsillə bağlı yeni dövlət standartı təsdiqləndi

30.09.2020 18:54
197

Nazirlər Kabineti tərəfindən “Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramları (kurikulumları)” yeni redaksiyada təsdiq edilib.

AZSABAH.COM-un məlumatına görə, dövlət standartları aşağıdakıları müəyyən edir:

- ümumi təhsilin məzmununu;

- ümumi təhsilin idarə olunmasını;

- ümumi təhsilin maddi-texniki və tədris bazasını;

- ümumi təhsilin infrastrukturunu;

- ümumi təhsil sistemində təhsilverənlərin keyfiyyət göstəricilərini;

- ümumi təhsil pilləsində təhsilalanların bilik, bacarıq və vərdişlərinin səviyyəsini;

- ümumi təhsil pilləsində təhsilalanlarda formalaşdırılan səriştələri;

- ümumi təhsilin səviyyələrində tədris edilən məşğələ və fənləri;

- məktəbəhazırlıqda, ibtidai, ümumi orta və tam orta təhsil səviyyələrində tədris edilən məşğələ və fənlər üzrə ümumi təlimin nəticələrini;

- tam orta təhsil səviyyəsində təhsilin təşkilini;

- ümumi təhsilin səviyyələri üzrə həftəlik dərs və dərsdənkənar məşğələ saatlarının ümumi miqdarını;

- ümumi təhsilin təşkilinə verilən ümumi pedaqoji tələbləri;

- ümumi təhsil sistemində şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi və monitorinqi sistemini.

Dövlət standartları məktəbəhazırlıq və ümumi təhsil fənləri üzrə məzmun standartlarının və kurikulumların hazırlanmasında əsas götürülür. Dövlət standartları 5 il müddətinə qüvvədədir.

Loading...